Torba Yasasının Maddeleri ve İçeriği


2011 yılının ilk ses getiren gündemi olma özelliğine sahip “Torba Yasa Tasarısı”  kabul gören maddeleri ve içerdiği yeni kanun değişiklikleri ile kamuoyu gündeminde merakla takip ediliyor.

Torba Yasa Tasarısı Maddeleri 2011TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Torba Tasarı” olarak belirtilen, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının 20 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, ”Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”yla, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek.

TORBA YASA TASARISININ KABUL EDİLEN MADDELERİ NELER?

Yavaş yavaş ilerleyen kabul etme işlemi vatandaşın yeni haberleri takip etmesini de güçleştiriyor. Zira her gün yeni maddeler oylamaya sunuluyor ve bir kısmı kabul edilirlen bir kısmı redediliyor. Nitekim pek çok kişinin bu değişikliklerden ve tasarının maddelerinin ne olduğundan da haberi olmadığını düşünüyorum.

HAMİLE MEMURA NÖBET YOK

Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğum sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

ANALIK İZNİ

Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek. Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. 5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILACAK

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak. Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

BAŞARILI MEMURA ÖDÜL

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. Buna göre üstün başarı belgesi alan memura, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’üne kadar ödül verilebilecek. Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

İL DIŞINA ÇIKMA İZNİ KALKIYOR

İkamet ettiği il sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılıyor. Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek. Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.

SÖZLEŞMELİ SENDİKALI OLACAK

Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilme hakkına sahip olacak.

GREV YASAK

Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları, merkezi olarak yapılacak.

Merak Edilenler:torba yasas maddeleri,torba yasas 2011,en son çıkan torba yasası,torba yasa maddeleri 2013,torba yasa maddeleri,torba yasası 2013 maddeleri,torba yasasının içeriği,2013 torba yasası maddeleri,torba yasanın içeriği,torba yasası maddeleri

Başkaları Bu Haberleri de Okudu :

 • 2011 yılı başından beri gündemde olan Torba Yasa Tasarısının kabul edilen maddeleri açıklandıkça yasaların içeriği de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle memurlar ve memurluk ile ilgili pek çok madde ...

 • Haberlerine yetişemediğimiz 2011 Torba Yasa Tasarısı kabul edilen maddeleri ile her geçen gün biraz daha büyüyor. En son alınan kararlar ve kabul edilen maddeler arasında memurlar ile ilgili çok ö ...

 • Torba yasa tasarısı görüşülmeye devam ediyor. İşte torba yasa tasarısı nedir hakkındaki haberimiz . . . Torba Yasa Tasarısı Nedir? Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Kamu Alacakların ...

 • 28 Haziran 2013 itibari ile kabul edilen torba yasada pek çok madde meclisten geçerek kabul edildi. Halk arasında hızlı kanun olarak da adlanıdırlan torba yasa, ilk etapta tasarı olarak meclise ...

 • Kamuda 47.000 Kişi İş Sahibi Oluyor, Hangi Kamu Kuruluşu Kaç Kişi Alıyor, Kamuda İş Arayanlar Müjde Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere ...

 
14 Ocak 2011 Saat : 2:48

“Torba Yasasının Maddeleri ve İçeriği” için 60 Yorum

 1. Servet peker diyor ki:

  Emekli tazmitın 30 yıldan 35 yıla çıkarılması

 2. Varol Üstündağ diyor ki:

  Emeklilerden BAĞKUR ve SSK emeklilerinin icra borçları yasal olarak nafaka vs. hariç kesilemiyor .Ancak Emekli sandığından emeklilerin icra borçları kjesilebiliyor . Bu husus anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğundan düzeltilmesi gerekir .Saygılarımla

 3. ömer diyor ki:

  benim babam belediyede işçi olarak çalışıyor ama emeklisi dolu torbayasa bu işçileri nasıl etkiler

 4. hacı ali derman diyor ki:

  torba yasa dediler. ve en sonunda çıktı.geçenlerde bir gazetenin birinde T.E.K GENEL MÜDÜRÜNÜN bir yazısı dikkatimi çekti.torba yasadan istenilen verimi alamadık diye tabiki alınmaz.19.03.2007 639.34 tl. diğeri ise19.06.2008 tarihinde ise 407.40 tl borcumuz gözükmekte imiş fakat taki torba yasa çıktıktan sonra 08.03.2011 tarihine kadar bu borçla karşımıza çıkıp elektiriğimizi kesmediler ve düzenli ödemele olmuştur. 08.03.2011 tarihinde gelen tahsilat memurları dükkanımıza gelip elektiriğimizi keseceklerini bildirdiler iş yerimizde her hangi bir aksama olmaması için elektirik parası gecikme zammı dahil 2053.00 tl tarafımızdan ödedik.ve bunun üzerine başkent elektiriğe gidip bu elektrik cezası af kapsamında dediler beni gönderdiler ben kime inanacam şaşırdım nasıl bir yol izleyecem saygılar

 5. mesut diyor ki:

  meraba işçi kardeşlerim.öyle bir zamandayızki paralı köleliğin var olduğu bir devir.insanları faizli yönetim sistemiyle borçlandırarak çalışmaya mahkum edilen bir zaman.zenginin daha zengin garibanın da daha gariban olduğu bir zaman.Allah yardımcımız olsun.inşallah garibanında rahatça geçinebileceği bir yönetim anlayışı beklentişi içerisinde bulunduğumuzun temennisi içerisinde olurlar.düşüncelerimizi hakkıyla anlayanların Allah yolunu açık etsin

 6. naz diyor ki:

  sevgili arkadaşım murat, çok güzel bir konuya değinmişsin. sadece ben düşünüyorum sanıyordum ama, sanırım azınlıkta da olsak aynı düşüncelere sahip olan birilerini görmek beni mutlu etti. seni tebrik ederim umarım senin ve benim gibi düşünenler çoğalırda haklarımızın peşine düşebiliriz. teşekkürlar arkadaşım.
  Düşüncelerine aynen katılıyorum…

 7. murat diyor ki:

  ayrıca geçmişe göre devletin ekonomisi daha düzgün olabilir ancak karşılığında nereler satıldı nereler özelleşti bunlarıda unutmayalım BİLAL bey…

 8. murat diyor ki:

  doğrucu bırak şimdi AKP hükümetini savunmayı ben bir işçiyim ve bürüt maaşımın yüzde 30 unu vergi veriyorum net maaşımı da harcarkaen yüzde 18 ÖTV ve KDV ödüyorum geçelim sürekli kullandığımız gıdaya yüzde 40 , 50 lere varan zamlar gelirken 6 AYLIK enfilasyon yüzde 4 çıkıyor baz alınan malzemeler ise tuvalet kağıdı , pinpon topu vb. örneğin soframızdan eksit etmediğimiz ekmek 8 ay kadar önceleri 50 krş iken şimdi 60 krş %20 zam sıvı yağ iki ay önce 13 tl iken şimdi 19 tl %40 zam bu millet ne tuvalet kagıdı yiyor nede pinpon oynuyor mozot kaç lira olmuş haberin var mı? çiftçi de kan ağlıyor nesi nankörlük bunun emeklilik yaşı 60 kim çalıştırır seni 60 yaşına kadar

 9. DOĞRUCU diyor ki:

  KİMSE NANKÖRLÜK ETMESİN LÜTFEN, AKP NİN GERÇEKTEN BU MİLLET İÇİN ÇALIŞTIĞINI GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK GEREKİR. DOĞRU YOLDA OLAN KAZANIR, HAK ETMEYEN ZATEN Bİ YERE GELEMEZ.DEMEKKİ EMEK VERİYOR ADAMLAR VE SAMİMİLER Kİ Bİ YERE GELİYORLAR.

 10. BİLAL diyor ki:

  ilk olarak arkadaşlar eskiye dönük hükümetler neler yapmış ekonomik olarak ne düzeydeymiş onları araştırın sonra şimdiki zamana bakıp akparti hakkında atıp tutun kalıplaşmış ömürcek ağı dolu fikirleriniz size kalsın herşeyi görüp hiç birşey yokmuş gibi davranmayın bu ülkenin yarısı bu partiyi destekliyo ve 3 dönemdir başımızdalar ve gün geçtikçe oy oranı yükseliyor ama siz azınlıklar hala ağlıyosunuz okadar alışmışsınızki yatıp para kazanmaya birileri size dur diyince zorunuza gidiyor gitmesin güzel arkadaşlar gitmesin bırakın da ülkemiz büyüsün halkımız refah içerisinde yaşasın yoksa soyunuz tükenecek muhalefetler akıllı olun biraz demokrasiye ayak uydurun bırakın bu çamur at izi kalsın ayaklarını bu halk kimin ne olduğunun artık farkında zorlamayın gün geçtikçe batıyosunuz acaba neden.
  nedenini bizler biliyoruzda siz inkar ediyosunuz herneyse güzel insanlar bence vekillerimize bakanlarımıza hükümetimize yani halkımıza hükümeti başa getiren halkımıza saygılı olun ve yerinizi bilin oturun
  saygılar…

 11. mehmet tagkus diyor ki:

  arkadaşlar bende sızıngıbı33 sene ssk lı calıştım yaş beklıyorum ve parayla muayıne ılac alıyorum hıc ssk lı olmayan yeşıl kart aldında ücretsız ve ılacını alıyor allaha revamı böyle olurmu bana 48 yaşından sonra kım ış verır 33 sene ssk lı calış ondan sonrada sağlıkdan yararlanma böyle atalet olurmu hangı mandığa sıhar yaşar okuyan ıdam edılmesı lazm en büyük erkenekoncu o ınsan düşmanı ben benım yaşımı 5 sene kücük yazmışlar yanı ılk okula gıderken nufusa yazmışlar yenı doğmuş gıbı 1969 1975 de ilk okulu bıdırtım 1979 da ssk lı oldum 1983 de yaşımı büyüttüm 1965 yaptım 1965 olarak 2010 emeklııiğı hak ettım fakat 1969 olark 45 yaşımı doldurmamı söylemışler 4 sene daha beklemem kerekıyor türk doktorlarına ve savcıların verdığı kararları kabul etmıyorlar sangı ayrı bır memleket burası nerde avukatlarımız bazen haksız olanları savunurlar şımdı nıye seslerı cıkmıyor bu yargısız ınfaza dur dıyen yokmu herkese saygılar

 12. metin diyor ki:

  ben yılımı,günümü fazlasıyla doldurduğum halde yaştan dolayı emekli olamıyorum maalesef.torba yasasına bel bağladık ama oda bizler için fos çıktı.ve şu andada çalışmıyorum.hükümet bizim durumumuzda olanları acaba neden düşünmez anlayabilmiş deyilim.neden se herkes hep keseri eline almış kendi tarafına yontmakta ama şunu söyleyebilirim ben hiç birni helal etmiyorum ahirette iki elim yakalarında olacak.Atatük ten bu yana hiç birine hakkımı helal etmiyorum.erbakan hariç ALLAH cc rahmet etsin.

 13. bulcuklu diyor ki:

  Slm bizler 2001 yılnda 9000 tam iş günü SSK.primi ödenmiş olarak ekamu kuruluşundan emekliye ayrılmış birer vatandaşızçKonumuz emekliye ayrıldığımız 10 yıldan beri devletimizin bize her sene belirlediği gibi enflasyon artışına karşılık belli bir miktar zamla maaşımızı arttırarak veriyor.Asıl mesele ise ki şu:Her sene belirli primler ödeyerek emekli ye ayrılan diğer emekliler ise bizden sonra emekliye ayrıldıktan sonra onların 5000 den 9000 ne kadar prim ödeyenler bizlerden 2 kat fazla maaşa bağlanıyorlar.mesela bizler 1000 lira maaş alırken bizlerden sonra 2010 emekliye ayrılan emekli vatandaş ise bugün tam 1800 ila 2000 tl maaş almaktadırlar.Peki bizler 35 yıl dan önce 25 yıl ödediğimiz prim ler o zaman ki hayat şartlarına göre enflasyonun olduğu ve o zamanının prim esasına göre bizlerden kesilen primler şimdki zamanın ayarında değilmiydiki de bizlere bağlanan ve şimdiki emekliye ayrılanlardan ayrı tutuluyoruz neden eşit maaş alasmıyoruz?Devlet büyüklerimiz bizlerin bu hususta ne kadar mağdur olduğumuzun farkında değiller mi yoksa uyutuluyormuyuz.buna bizlerin adımıza sizlerin ses vermenizi bu konuda bizim gibi mağdur olan emekli vatandaşlarımızı da bilgilendirilmesini ve DEVLET büyüklerimize de bu hassas konuda bir çare bulunmasını aramızdaki bu uçurum farkını yeni bir ek madde eklenip kapatılmasını mağduriyetimizin giderilmesini bir emekli vatandaş olarak tüm eski emekliler adına rica eder ALLAH yardımcıları olsun der saygılarımı sunarım. Bulcuklu

 14. veysi çelik diyor ki:

  bu torba yasasıının bağkur veya ssk ya ne gibi yararı olue bunu anlatın siz ya bırakın memuru ya yazıklar olsun be bu hükümet size daha ne yapsın asgari ücretle adam nasıl yetiniyorsa sen daaha yetinirsin kardesimm

 15. srpl diyor ki:

  1997 isteğe bağlı bağkur girişim war 2000ile 2003 arası hizmet yk 2004 den 2009 a kadar tekrar isteğe bağlı bağkurum war 1999 ve 2000 yılları arasında 2 doğum yaptm 1973 doğumluyum yeni torba yasadan yararlanabilir miyim?

Torba Yasasının Maddeleri ve İçeriği Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

Haberdisk.com Facebook’da

DMCA.com