Tagged: Azot Dögüsü Nedir

Azot Döngüsü NEdir 0

Azot Döngüsü Nedir-Hakkında Bilgi

Canlılık olaylarının sürebilmesi için gerekli maddelerden biri de azottur. Atmosferin %78’ini oluflturan azotu, bazı bakteriler dışındakii canlılar doğrudan kullanamazlar. Azot, nitrat tuzuna dönüflünce bitkiler tarafından kullanılabilir. Bitkiler, bu tuzu kullanarak besin üretir. Üretilen besin...