Tagged: Astrofizik Nedir

Astrofizik Nedir 0

Astrofizik Nedir-Hakkında Bilgi

Astrofizik Astrofizik, gök cisimlerinin, gök olaylarının ve uzayda var olan çeşitli ışınımların ve genel olarak da evrenin fiziksel özellikleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Uzak gök cisimleri hakkında bilgi edinebileceğimiz tek yol onlardan yayılan ışınımın...